Kiemelt esemény

A Magyar TáncSport Szakszövetség, természetesen követve a mindenható nemzetközi szövetség, az IDSF iránymutatásait, némi engedményt is tesz a versenytáncosoknak a kőkemény szigorú szabályok megkövetelése mellett.

Mint már korábban mi is megírtuk egyre nagyobb hullámokat vet nemzetközileg is az IDSF és WDC közötti vita, illetve az erre reagáló top táncosok megnyilvánulásai. Valószínűleg igen kínos lehet ez az IDSF-nek és az MTáSZ-nak is nagy múltú és rangú angol táncversenyekről az IDSF párok egyszerű letiltása. Ezért némi engedményt tett az MTáSz. A rövid és nem nem teljesen egyértelmű nyilatkozat szerint: "Az elmúlt időszakban több különböző – gyakran egymásnak ellentmondó – hír látott napvilágot az IDSF versenyzők tradicionális angol versenyeken (UK, Blackpool és International) való indulási lehetőségeit illetően. A kérdésben az IDSF és az MTáSZ hivatalos álláspontja: az MTáSZ regisztrált versenyzői 2011-ben mindhárom korábban említett versenyen szabadon indulhatnak."

Még mielőtt 'a nemzetközi vizekre is evező' párok nyugodtan hátradőlhetnének kénytelenk szembesülni az IDSF-nél nem regisztrált - vagyis számukra tiltott gyümölcsnek számító - versenyek listájával is. A centrális irányultságú sportvonali szigor azonban itt még nem ér véget. Íme az adminisztratív szemléletű hazai szabályozás egyik legújabb gyöngyszeme:

"Tisztelt Tagszervezeti Képviselők,

Ezúton is szeretném felhívni figyelmüket a Versenyszabályzat 2011. január 20-tól érvénybe lépő, nevezés-lemondással kapcsolatos változásaira.

Az új szabályzás értelmében az MTáSZ és IDSF Open versenyekre benevezett, de a helyszínen - előzetes lemondás nélkül - meg nem jelent versenyzők tagszervezetei felé az MTáSZ a versenyrendezési kiírásban szereplő nevezési díjnak megfelelő összeget számláz ki, valamint a döntnök vagy a rendező fegyelmi eljárást kezdeményez a páros és tagszervezete ellen. Fentiek értelmében kérjük, hogy amennyiben benevezett párosuk nem tud részt venni az adott versenyen, azt minden esetben előzetesen írásban jelezzék a rendező és a Szövetség felé. A verseny napján előre nem látható körülmény felmerülése esetén (betegség, baleset, rosszullét) telefonon tájékoztassák a versenyrendezőt, majd utólag írásban jelezzék a lemondást a Szövetség felé.

Üdvözlettel:
Domokos István
főtitkár /general secretary
Magyar TáncSport Szakszövetség"


Innentől kezdeve jó lesz vigyázni mindenkinek az egészségére. Sőt igyekezzen maximálisan karbantartani autóját nehogy az a verseny napján romoljon el, tanulja meg irányítani a sorosot, hogy semmi rendkívüli esemény ne zavarja meg a versenyen indulását ha már egyszer vette a bátorságot és benevezett a versenyre. Ha mégis ez megtörténik ne felejtsen el adminisztrálni, igazolni, tájékoztatni, mert különben igen zsebbe nyúlós lesz a feledékenysége. Kérdésünk? Ha útközbeni kisebb baleset - mert volt már ilyen - vagy egyéb váratlan családi esemény miatt nem tud valaki elindulni és ezt utólag igazolja, miben változtatja meg azt a tényt, hogy a pár nem indult el a versenyen? Ez legalább olyan gyerekes és iskolás ízű, mint az a szabály volt, amikor a döntnök Pistike versenykönyvi bejegyzésével "hazaüzent" a klubvezetőnek a versenyszabály elleni vétség miatt, és ezt otthon még láttamoztatni is kellett! Hogy ezzel ismét -33% csökkenés lesz a versenytáncban? Az nem számít! Szerintünk a mai világban inkább kényeztetni kellene a versenyzőket, hogy legyen valakinek kedve is elindulni. Mondjuk barátságosan üdvözöljék őket érkezéskor. Legyen tiszta, kényelmes öltöző. Legyen egy, de barátságos és segítőkész döntnök és ne szabályszegést szimatoló morc és tudálékos önkéntesek hada. Legyen bőséges és választékos ellátás a büfében, korrekt hozzáértő pontozóbírói gárda, valódi táncolható és nem elvont zenék, a nyújtott élménnyel arányban álló belépődíj. Távolmaradás esetén pedig inkább a rendező írjon levelet a távol maradóknak, mélységes sajnálatát kifejezve a távolmaradásért és bízva abban, hogy a távolmaradásnak olyan oka volt, amely nem a rendezvénnyel szembeni fenntartásaiból eredtek, illetve bízik abban, hogy a jövőben számíthatnak a távolmaradók jelenlétére. Blackpoolban még versenykönyvet és igazolványt sem kérnek, mert abból indulnak ki, hogy ki az a hülye aki más nevében és nem a saját dicsőségére kívánna elindulni. A verseny után egy héttel pedig névre szólóan invitálják őket a következő évi nagy megmérettetésre. De hát ennek már 85 éves kultúrája - igen kultúrája!! - van, ahol a szabályok is évtizedesek, precízek és kidolgozottak. Nem számlázzák ki a távolmaradóknak a nevezési díjat és nincs ötször meghosszabbított nevezési határidő hanem az eredetinek a nagyon szigorú betartása. Aztán ha elmentél tényleg egy életre szóló élménnyel térsz haza és jövőre is nagyon el szeretnél majd menni.

A lágyítás és bekeményítés után jöjjön az újítások sorozata, az új versenyszabály változásai. Nem kommentáljuk, beszéljen inkább önmagáért. A változások számbavétele a folytatásban olvasható.

Versenyszabályzat módosításai és fontosabb 2011-es tudnivalók

2011. január 20. napjától egy új versenyszabályzat lépett érvénybe. Az alábbiakban a szabályzatmódosítások és a 2011-es évre vonatkozó fontosabb információk olvashatóak.

Hobby osztály:

Kezdő táncosként a versenyzést mindenki a HOBBY osztályban kezdi el. Megszűnt a választási lehetőség, hogy kezdő táncos Hobbyban vagy „D” osztályban kezdhessen. A Bronz, az Ezüst és az Arany éremszerző fokozat is megszűnt, ezzel az éremszerzés is. A versenyeken Hobby osztályban is ugyanolyan eredményhirdetés lesz, mint a többi osztályban, de nincs pontszerzés és a hobby osztályosok bármelyik hobby táncossal indulhatnak egy versenynapon.

Hobby osztályban maximum 5 teljesített versenye lehet a táncosnak. Amennyiben elérte a maximális 5 teljesített versenyszámot, úgy már a táncos csak „D” osztályban folytathatja a versenyzést. Független, hogy a táncos vagy a táncosnő érte el az 5 verseny db számot, pl. a fiúnak az 5. versenye, lánynak az 1. versenye, akkor a páros összeírás után „D” osztályban folytathatja a versenyzést vagy a táncosnő marad egy másik partnerrel hobby osztályban, de a táncosnak „D” osztályban lehet csak folytatni a versenyzést. A Hobby versenyző legalább egy hobby versenyosztályban teljesített verseny után kérheti ’D’ osztályba sorolását.

A hobby versenyosztályt érintő változások következtében azon versenyzők versenykönyvét, akik 2010. év végén Hobby Bronz, Ezüst vagy Arany Éremszerző osztályok valamelyikében voltak regisztrálva, 2011. január 1-i dátummal a tagszervezet képviselője ’0’ versenyszámmal Hobby versenyosztályban záradékolja. Azon volt hobby versenyzők versenykönyvét, akik 2011-ben ’D’ osztályban kívánják folytatni a versenyzést, összeírásra be kell küldeni az MTáSZ irodájába.

A Hobby osztályú versenyeken az alábbi korosztályok összevonhatók a rendező részéről:

1. Gyerek I.- Gyerek II. - Junior I.,

2. Gyerek II.- Junior I. - Junior II.

3. Junior I. – Junior II. – Ifjúsági

4. Ifjúsági - Felnőtt

5. Felnőtt – Senior

Versenyző:

2011-es versenyengedéllyel rendelkező táncos nem foglalkozhat versenyrendezéssel szervezéssel, és nem lehet tagja versenyvezetői testületnek (nem lehet versenyen műsorvezető vagy szakmai vezető sem).

Tánctér:
A tánctéren a verseny alatt csak az adott körben versenyző párok és a közreműködő pontozóbírók tartózkodhatnak, a táncteret a közönségtől jól látható módon, egybefüggően el kell különíteni. Versenyt minimum 140 m2 nagyságú tánctéren lehet rendezni, melynek egyik oldala sem lehet 8 m-nél rövidebb. A tánctér nem lehet kisebb az egy körben táncoló párosok számának m2 – ben megadott 20-szoros szorzatánál (vagyis a minimális 140 négyzetméter nagyságú tánctérre maximálisan hét párost lehet körönként felengedni) (kivétel: Kűr-, Hobby osztályos versenyek).

Pontszámok:
Holtverseny esetén a magasabb pontszámot kell a versenykönyvben rögzíteni. Ha utolsó helyen történt a holtverseny, akkor 1 pont jár minden érintett párosnak. A versenyen kizárt párok 0 pontot kapnak. Verseny közben kizárható a páros,ha idő előtt megszakítja a táncost és elhagyja a táncteret (kivéve sérülés), az Etikai Szabályban foglaltakat sérti meg, illetve a döntnöki figyelmeztetés után ismételten vét a ruhaszabály és a figurakatalógus ellen. A kizárt párossal az adott forduló után kell közölni a kizárás tényét, a versenykönyvükben a verseny darabszám, OB esetén a feltétel beszámításra kerül, de pontszámot nem kapnak a versenyért. A versenykönyvben a kizárás miatt 0 pontot és abban a fordulóban, amelyikben a kizárás történt, az utolsó helyezést kell beírni. Az adott fordulóban kizárt párok által, a többi páros, helyezésben előbbre kerül a forduló végeredményben. A pontszámaikat az első fordulóban részt vett létszámnak megfelelően kell beírni a versenykönyvekbe. A kizárt páros versenykönyvébe a verseny végén bele kell írni, hogy KIZÁRVA, az eredményeknél az adott forduló utolsó helyezését kell beírni, pl. 24-es mezőnyben a középdöntőben lett kizárva, akkor 24/12, ha több pár lett kizárva, akkor mindegyik párosnak is 24/12, a versenyfeltételeknél viszont szerepel a versenyen történő részvétel.

Figurakatalógus szabályozás:
A figurakatalógusnak nem megfelelő lépéseket táncoló párosokat a döntnök figyelmeztetni köteles. A figyelmeztetés után történő másodszori észrevételt követően, a Döntnöknek az adott forduló utolsó tánca után ki kell zárni a párost a versenyből. A szabálytalanság tényét a döntnöki jelentésben rögzíteni kell. A döntnök döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, óvás benyújtható.

Versenyrendezési kérelem, Pályázat, Versenyrendezés:
Versenyengedélyezéseknél a Vt. Szakág Elnöksége az alábbi szempontokat is figyelembe veszi, amely meghatározza a táncverseny rendezési és lebonyolítási körülményeit:

1. Klubközi versenyeknél: a tagszervezet felépítését, szakmai sikereit

2. Kiemelt versenyeknél: több éven keresztül sikeres Klubközi versenyeket rendeztek,
Ranglista és egyéb Nemzetközi táncversenyek rendezési tapasztalataival rendelkező
tagszervezet

3. IDSF OPEN versenyeknél: több éven keresztül Ranglista, Nemzetközi versenyek vagy IDSF
OPEN rendezésével bizonyított tagszervezet

4. Versenyengedéllyel rendelkező táncos nem rendezhet versenyt

5. A verseny szakmai vezetője, műsorvezetője nem lehet érvényes versenyengedéllyel
rendelkező táncos

6. A szakmai vezető múltja, sikerei és a versenyek lebonyolításának a tapasztalata.


Versenyrendezéseknél a versenyrendszerbe nem tartozó, azon kívüli nem pontszerző versenyekhez került, és engedélyezett a tánciskolás versenyek.

A hivatalos MTáSZ pontszerző versenyek kezdése előtt kell lebonyolítani a tánciskolás versenyeket.

Zene:
Zeneszolgáltatásra csak olyan zenekar illetve személy kérhető fel, amely/aki rendelkezik megfelelő repertoárral és az egyes versenytáncok zenéinek tempó és időtartam előírásait betartja. Ennek mindenkori felül bírálatára a Döntnök jogosult.

Benevezés:
A páros tagszervezetének előzetesen leadott nevezését a versenyzőpáros köteles a helyszínen megerősíteni (helyszíni regisztráció). Az MTáSZ, az IDSF Open és Open versenyeken az előzetes lemondás nélkül és a helyszínen nem megjelent pároknak a verseny kiírásban meghatározott nevezési díjnak megfelelő értékben számlát állít ki a versenyző párok tagszervezetei részére az MTáSZ.

A versenyekre a nevezési határidő lejártáig az MTáSZ hivatalos nevező programjával kell nevezni. Hazai rendezésű IDSF Open és Open versenyekre a rendező által megjelölt nevező programon keresztül kell nevezni.

Országos Ranglista verseny:
Felnőtt-Ifjúsági korosztály Országos Ranglista versenyein (Standard, Latin-amerikai Táncokban és Tíztáncban egyárant) indulhatnak „C” osztályos párok is.

Osztályváltás:
Gyermek I, II, Junior I, II, korosztályban „D” osztályból a páros csak akkor léphet „C” osztályba, ha a standard vagy latin-amerikai táncokban teljesítette az összes feljutási feltételt és addig nem versenyezhet abban a tánc fajtában sem „D” , sem a „C” osztályban, ameddig nem teljesítette a másik verseny fajtában is a 10 versenyfeltételt. Az ifjúsági, felnőtt és senior korosztályra ez a szabály nem vonatkozik.

Tánckörök:
Tíztánc versenyeknél a fordulók között min. 20 percnek el kell telnie.

Előtánc:
Az előtáncot az adott versenyosztályoknak megfelelően meg kell tartani. Azon minden a versenyen induló páros köteles részt venni. Az előtánc nem számít fordulónak (kivétel a formációs versenyek). Az előtánc lehet 1-5 tánc, a Döntnök döntése értelmében. Több korosztály előtánca összevonható egy adott versenyen, max. 10 párig, akiknek egy körben kell táncolni. A verseny forgatókönyvének kialakításához a rendező köteles a Döntnökkel egyeztetni.

Az előtáncban alkalmazott egyes táncok időtartama minden táncból 1 perc.

Verseny könyv Záradékolása 2011. január 1-től:

- versenyző pontszáma
- osztálya
- korosztálya
- a teljesített verseny darabszám
- OB feltétel IGEN/NEM
- a tagszervezeti képviselő aláírása

A külföldön teljesített versenyek után – az MTáSZ versenyszabályzatában leírtak alapján – járó versenyszámot és a pontszámot (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia versenyek alapján) a versenykönyvbe kizárólag a tagszervezet képviselője jogosult beírni és aláírásával igazolni. IDSF versenynaptárban szereplő hivatalos gyermek I,II, (juvenile I, II,) junior I,II, ifjúsági (youth), felnőtt (adult), senior IDSF

International Open, IDSF Open és a Kiemelt Világversenyek számai és pontszámai (pl. VB, EB, stb.) nem számítanak bele a verseny darab- és a pontszámításba.

A páros korosztályának megállapításakor gyermektől felnőtt korosztályig (fekete betűvel szedett korosztályokban) a páros idősebb tagjának születési évét kell alapul venni, senior korosztályokban (kék betűvel szedve) a páros fiatalabbik tagjának születési éve a mérvadó.

A korosztályi besorolást a záradékolásnál a tagszervezeti képviselőnek kell bejegyeznie a versenykönyvbe.

Nem állhat rajthoz az a páros és nem indulhat a versenyen, ahol a páros bármely tagjának:

- nincs megfelelően záradékolva a versenykönyve
- nincs versenyengedély kártyája a verseny helyszínén
- nincs érvényes sportorvosi igazolása
- nincs a versenykönyvben a versenyeredmények rögzítésére szolgáló rovat
- nincs a megfelelő rovatban a táncos tagi igazolása és a tagszervezet képviselőjének
az aláírása

Figurakatalógus – Általános meghatározások:

A Hobby osztályban, illetve a D, C osztályokban csak a figurakatalógusban meghatározott lépések táncolhatóak. A figurakatalógus egy adott versenyen a zene kezdésétől a zene végéig tart. Az ütemelőzőben táncolt, nem a figurakatalógusból alkalmazott lépések, mozgásfolyamatok a figurakatalógus megszegésének minősülnek, a döntnök először figyelmezteti a párost, másodszori észrevétel esetén ki kell zárni a versenyből a párost. A versenyen a műsorvezető csak a rajtszám bemondásával közli a párossal a figyelmeztetés vagy a kizárás tényét.

A figurakatalógus standard táncokból a The Imperial Society Of Teachers Of Dancing - The Ballroom Technique (1992), latin-amerikai táncokból a Walter Laird - Technique Of Latin Dancing, (2003-Sixth Edition) és a hozzá tartozó Supplement című könyv Angol nyelvű leírásai alapján értendőek. A figurák bármely kötésben táncolhatóak. A koreográfiák csak a fent nevezett könyvek figuráit, ill. azok elemeit tartalmazhatják. Standard táncokban a megadott könyv figurái közül „C” osztályban táncolható, az Oversway, a Left Whisk és a Contra Check. A kéztartás nélkül táncolt figurák időtartama maximum 4 ütem lehet, a lábváltást nem beleértve, kivétel, ha a figura a könyv szerint hosszabb ideig táncolható ezen a módon. A figurák csak a könyvben megengedett ritmusokban táncolhatóak. Emelések nem megengedettek. Emelésnek számít, ha egy táncos a partnere segítségével
egyszerre mindkét lábával eltávolodik a talajtól.

Budapest, 2011. január 20.

Tisztelettel:

Futó Károly
Vt. Szakág elnöke

A portál tartalmában való kereséshez adjon meg egy szót, vagy kifejezést