In Memoriam Nyíri Lajos

Nyíri Lajos ( 1914 - 1998)

1998. április 7-én, életének 84. évében elhunyt Nyíri Lajos táncpedagógus a gyomaendrődi RUMBA táncklub egykori klubvezető táncpedagógusa. Halálával nemcsak egy kiváló táncmester, hanem egy nagyszerű ember is eltávozott közülünk. Lajos bácsi, ahogyan az országban sokan csak így ismerték és szólították, azon táncpedagógusok közé tartozott, akik megteremtették a modern kori társastánctanítást, elindították Magyarországon a versenytánc mozgalmat. Munkássága eredményeként alakult ki és fejlődött a 60-as évek végén Békés megyében a társastánc mozgalom. 1972-ben, idősödő kora ellenére, vállalta el a táncpedagógus nélkül maradt – még csak néhány hónapja létező – gyomai táncklub vezetését. Kiváló pedagógiai adottságai, szervező készsége folytán hamar megerősödött és fejlődésnek indult a maroknyi táncos közösség. Néhány év múltán nemcsak klubközi versenyek győztesei, hanem országos bajnokságok ezüst és bronzérmes párjai is nevelkedtek a táncklubban. Lajos bácsi gyomaendrődi munkásságának tíz éve alatt megszilárdult a táncklub és egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Évente több és több gyermek iratkozott be a társastánc klubba, külföldi kapcsolatok jöttek létre, az egyéni versenyzés mellett megjelent a csoportos, formációs táncok műfaja. Ez utóbbiban elért eredményekért 1982-ben – Lajos bácsi Gyomaendrődről búcsúzásának évében – Nívó-díjban részesült a klub. Tanítónkkal a Gyomaendrődön töltött éveket követően sem szakadt meg a kapcsolatunk. Ő mindig atyai szeretettel gondolt volt tanítványaira, figyelemmel kísérte a táncklub sorsát. Mindig szívesen elfogadta a rendezvényeinkre szóló meghívást és őszinte büszkeséggel töltötte el táncosaink sikere. A húsz éves évfordulón megható szavakkal méltatta a jubileumot, s örömmel beszélgetett a régi ismerősökkel, volt táncosokkal; de már a tavalyi negyed százados évfordulón betegsége miatt nem tudott részt venni. A magnóról bejátszott megható üdvözlete és jókívánságai még most is fülünkbe csengenek. Fájó a tudat, hogy e szavak egy kiváló mester, egy talpig becsületes, gyerekeket, embereket szerető, önzetlen táncpedagógus búcsúzó szavai voltak tanítványaitól, a gyomaendrődi táncszerető közönségtől.

Az idős tánctanár köszöntése a klub 20 éves évfordulóján