Jubileumi Találkozó 

Az 50 éves Rumba Táncklub jubileumi találkozója, estély a tánc jegyében 

2022. október 29. | Gyomaendrőd

Kállai Ferenc Művelődési Központ, Kossuth út 9.

 

Részvételi feltételek

 

I. A jelentkezés, jegyelővétel folyamata

  1. A RUMBA Táncsport Egyesület (Szervező) vállalja, hogy a Részvételi feltételek szerint a Jubileumi Találkozóra (Találkozó) a Jegyigénylő regisztrációs lapon megadott jelentkezők (Jelentkező/Résztvevő) számára a rendezvényen a részvételt biztosítja, amennyiben a Jelentkező a jelen Részvételi feltételekben leírtakat betartja. Az eseményen, a napján hatályos közegészségügyi, illetve zárt térben rendezett nagylétszámú rendezvényekre vonatkozó szabályok szerint lehet megjelenni.
  2. A rendezvényen való részvétel feltétele a Jegyigénylő regisztrációs lap (Jelentkezési lap) kitöltése az előzetes regisztrációhoz. A kitöltött, a Szervező részére elküldött Jelentkezési lap minősül a rendezvényen való részvételi lehetőség megrendelésének (belépőjegy elővétel). A jelentkezést a Szervező csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi kötelező mezőt hiánytalanul kitölti. A Szervezőt a Jelentkező által tévesen vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt, valótlan adatok gyanúja, illetve számítógépes robot támadás esetén, visszautasítsa. 
  3. A megrendelés tényéről minden esetben automata rendszer segítségével a jelentkezési adatokat tartalmazó visszaigazoló levelet küldünk (e-mail). A részvételi díj kiegyenlítésével előváltott belépőjegyet október 2-át követően, legkésőbb a rendezvény napja előtti 10. napig elektronikus formában (PDF), e-mail csatolmányként küldjük meg. A jelentkezéskor minden Résztvevő bekerül a rendezvény regisztrációs adatbázisába. A rendezvény helyszínén, az eseményre való belépéskor a vendégváró pultnál a résztvevőknek be kell mutatniuk a belépő jegyüket. Belépéskor a jegyek érvényesítésre kerülnek, így azok csak egyszer használhatók fel.
  4. A Szervező a Résztvevő számára a megrendelőlapon megadott adatokkal elektronikus díjfizetési tájékoztatót küld automatikusan a megadott e-mail címre továbbítva.
  5. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a belépőjegy árát (részvételi díjat) banki átutalással a 3. pont szerinti visszaigazoló levélben megadott határidőig kiegyenlíti.
  6. Jelentkezésével elfogadja, hogy a regisztrációkor megadott adatait a Szervező kezelje. 

II. A visszaigazolással kapcsolatos információk

Amennyiben a regisztráció megerősítését visszaigazoló e-mail bármilyen technikai okból 10 percen belül nem érkezik meg, a Jelentkező jelezze azt az info@rumbatse.hu e-mail címen. Hiányos vagy hibás megrendelőlap kitöltés esetén az előbbiekből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szervező felelősséget nem vállal (levelezőrendszerek hibája, SPAM szűrők stb.). A Szervező nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be, illetve, a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából, továbbá a regisztrációs felületet biztosító szerver hosting szolgáltatás, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt bekövetkező kommunikáció meghiúsulásáért.

III. Lemondási feltételek

A részvétel lemondására csak írásban van lehetőség az info@rumbatse.hu e-mail címen. 2022. október 15-éig érkező írásbeli lemondás esetén a részvételi díjnak a pénzügyi kezelési költséggel csökkentett teljes összegét, azt követően, a rendezvény napjáig beérkezett lemondás esetén pedig annak az 50%-át utalja vissza a Szervező. Amennyiben a Jelentkező nem vesz részt a rendezvényen, a részvételi díjat utólag nem követelheti vissza.

A regisztráció és az azzal megvásárolt összes jegy szabadon átruházható, de az eredetileg regisztrált személy helyébe lépő kötelező regisztrációs adatait az info@rumbatse.hu e-mail címen előzetesen jelezni kell.

IV. Számlázási információk

A Jelentkező igénye alapján kiállításra kerülő számla teljesítési időpontja az Áfa törvény 55. §-a alapján kerül meghatározásra, amely egyúttal a rendezvény napja.

A Résztvevő számára a megrendelőlap alapján küldött elektronikus díjfizetési tájékoztató alapján 2022. október 2. éjfélig megfizetett és beérkezett részvételi díj előlegnek számít, amelyről igény esetén a Szervező számlát állít ki.

V. Program és időpont változás

Tervezett program: 18 órától Vendégek fogadása. 18,45 órakor Megnyitó majd Nosztalgia táncbemutató. 19,30 órától Vacsora (vendéglátás: Dreher Étterem). 20,30 órától Táncestély - Rumba Bál (zenekar: BIBUCZI)

Ha a rendezvény jogszabályi vagy hatósági korlátozás, továbbá a felektől független egyéb külső körülmény (vis maior esemény) miatt nem tartható meg a kijelölt időpontban és helyszínen, akkor a Szervező fenntartja a jogot a rendezvény lemondására. A Szervező vállalja, hogy ebben az esetben a Jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a rendezvény elmaradásáról. A lemondott rendezvényre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 munkanapon belül, de kizárja felelősségét a rendezvény elmaradása miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű egyéb vagyoni vagy nem vagyoni kár tekintetében.

VI. Rendezvényhez kapcsolódó információk

A szervező nem vállal felelősséget a résztvevők értéktárgyaiért, illetve bármilyen harmadik személy által okozott kárért. A rendezvényen résztvevőkről kép és hangfelvétel készülhet a rendezvény során, amelyeket a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

A rendezvényen felügyelet nélkül hagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget. A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Jubileumi Találkozó zárt térben lesz megrendezve és a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően látogatható az esemény.

VII.  A regisztrációs weboldallal (rumbatse.hu/jubileum) kapcsolatos információk

A Szervező megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a regisztrációs weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a regisztrációs weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szervező a regisztrációs weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A regisztrációs weboldalon történő rendezvényre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szervezők nem felelősek semmilyen kárért, amely a regisztrációs weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.