A 215/2004. (VII.13.) Korm. számú kormányrendelet szabályozza a különböző sportágakban kiadott sportorvosi engedélyek nyilvántartásának szabályait. A rendeletben leírt kötelező tartalmi elemek figyelembevételével elkészült a táncsportban használatos sportorvosi engedély nyilvántartó lap, adja hírül a Magyar Tánsport Szövetség portálja.

2005-től a versenyzőknek versenykönyvükhöz az új sportorvosi engedélyen érvényesített sportorvosi engedélyt is csatolniuk kell. Csak a sportorvosi engedély "versenyezhet" rovatába pecsételt engedély jogosít versenyzésre.

A sportorvosi vizsgálatot meg kell hogy előzze az adatlap 3-9-es pontjainak kitöltése. A vizsgálat előtt a sportolóra vonatkozó adatokat a lapra fel kell vezetni, a fényképet fel kell ragasztani, csak ezek után lehet sportorvosi vizsgálaton jelentkezni.

A sportorvos 18 év alatti versenyzőknek legfeljebb fél évre, 18. életévüket betöltött versenyzőknek legfeljebb egy évre adhatja meg a sportorvosi engedélyt. A kor elbírálásánál mindig a vizsgálat napján betöltött életkort kell figyelembe venni.

Az új szabályzás értelmében minden sportolónak első 2005. évi versenye előtt az új sportorvosi engedély nyomtatványon érvényesítenie kell sportorvosi engedélyét, mivel csak ennek birtokában nyílik lehetősége a versenyen való indulásra!

Várjuk a hírrel kapcsolatos véleményeteket

6/2005. (I.17.)

A Magyar TáncSport Szakszövetség Elnöksége a 215/2004. (VII.13.) számú, a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló kormányrendelet alapján elkészítette az új sportorvosi engedélyek nyilvántartásához szükséges adatlapot. A kormányrendelet értelmében a 2005. évtől már csak azon versenyzők állhatnak rajthoz, akik az új sportorvosi engedélyen „versenyezhet” minősítését kaptak. Ezért az Elnökség felhívja minden Egyesületi vezető, Edző és Versenyző figyelmét, hogy minden versenyző köteles sportorvosi vizsgálaton megjelenni első 2005. évi versenye előtt. A sportorvosi engedély a versenykönyv kötelező mellékletét képezi.

A portál tartalmában való kereséshez adjon meg egy szót, vagy kifejezést

TÁMOGATÓINK